Konferencje

Konferencje współorganizowane przez oddział PTE w Bydgoszczy

Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania - ilustracja

Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania

Konferencja pn.: "Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania" to trzecia konferencja naukowa organizowana przez Nasz Oddział. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy.

Więcej o konferencji
Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje - ilustracja

Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje

Celem planowanego dwudniowego seminarium jest min. wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów dla grupy NEET, przedstawienie narzędzi wspierających pracę Mentorów oraz wypracowanie rekomendacji dla kolejnych edycji 4.2 PO WER

Więcej o seminarium
Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski - ilustracja

Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy organizowana we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Więcej o konferencji
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne - ilustracja

Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne

Planowana na dzień 26 listopada 2016 roku konferencja ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum poglądów, opinii, predykcji oraz teorii koncentrujących się w obszarach nauk ekonomicznych i społeczno-politycznych. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski stanowiły będą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju naszego kraju. Myślenie wizyjne i przyszłościowe winny stać się swego rodzaju idée fixe naszego konferencyjnego spotkania.

Więcej o konferencji