Projekty

Projekty realizowane przez PTE w Bydgoszczy i OWP w Inowrocławiu

Wyższa klasa! - ilustracja

Wyższa klasa!

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie podstawowe i ogólnokształcące z terenu powiatu nakielskiego.

Więcej informacji o projekcie
Dzienny Dom Pobytu Albert - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu Albert

Celem utworzenia Dziennego Domu Pobytu  podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji
Bydgoski Dzienny Dom Pobytu - ilustracja

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu 12 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

Więcej informacji
Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” - ilustracja

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus”

W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu „Senectus” 16 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

Więcej informacji
„Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego - ilustracja

„Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego

Projekt zakłada utworzenie przy Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat mogileński, realizację usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów. Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 40 osób niesamodzielnych z terenu powiatu mogileńskiego oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 30.06.2020 r.

Więcej informacji
Dzienny Dom Pobytu „Grodno” - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu „Grodno”

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń (miejska i wiejska) poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020r.

Więcej informacji
Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 36os. niesamodzielnych z terenu Gminy Ciechocin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 36 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.03.2020 r.

Więcej informacji
Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie - ilustracja

Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie

Projekt polegać będzie na stworzeniu Dziennego Domu Pobytu (DDP) oraz świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym, których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji
Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II - ilustracja

Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 30 osób niesamodzielnych oraz usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 10 opiekunów faktycznych z obszaru powiatu lipnowskiego do 31.07.2019.

Więcej informacji
Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego i wzrost umiejętności 35 opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Więcej informacji
Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza - ilustracja

Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza

Cel projektu: Poprawa sytuacji życiowej 72 osób niesamodzielnych z terenu miasta Grudziądza poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 60 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2019 r.

Więcej informacji
MOBILNI 2 - ilustracja

MOBILNI 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego - ilustracja

PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego

Projekt zakłada realizację programu programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami skierowanego do 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Perspektywa
REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników - ilustracja

REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników

Innowacyjny projekt na rzecz zwiększenia efektywności pracowników w zawodach, których efektywność spada wraz z wiekiem

Więcej informacji o projekcie
4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym - ilustracja

4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym

Więcej informacji o projekcie
„PROFESJONALIŚCI-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES” - ilustracja

„PROFESJONALIŚCI-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, zaprasza osoby aktywne zawodowo do udziału w kursach językowych współfinansowanych ze środków UE.

Więcej o Projekcie
„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie” - ilustracja

„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie”

"REAKTYWACJA - program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie"

więcej informacji na temat projektu
Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu - ilustracja

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Więcej informacji o projekcie
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego - ilustracja

Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego

W ramach projektu w Inowrocławiu utworzony zostanie dzienny dom pobytu (DDP). Dom przeznaczony będzie dla 10 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Uczestnikom projektu proponowane jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze obejmujące dobrane indywidualnie różnego rodzaju formy terapii.

Więcej informacji
Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja - ilustracja

Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w Domu Dziennego Pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych.

Więcej informacji
„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” - ilustracja

„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET zamieszkujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, które mają poważne trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób młodych w wieku 15-29 lat.

Więcej informacji o projekcie
Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia - ilustracja

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia

Projekt realizuje założenia Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na terenie powiatu nakielskiego jego celem przywrócenie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 36 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u 15 członków otoczenia tych osób

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki - ilustracja

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki

Projekt realizuje założenia Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na terenie powiatu nakielskiego jego celem przywrócenie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u 10 członków otoczenia tych osób

www.aktywni-szansa na rozwój.Mrocza
Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność - ilustracja

Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność

W ramach projektu w miejscowości Mokowo (pow. lipnowski) utworzony został dzienny dom pobytu (DDP) dysponujący 20 miejscami pobytu dziennego. Dom przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych. Uczestnikom projektu proponowane jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze obejmujące dobrane indywidualnie różnego rodzaju formy terapii.

Voucher badawczy - ilustracja

Voucher badawczy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. – Lider projektu oraz "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy – Partnerzy realizują projekt "Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy".

Więcej informacji o projekcie
REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ilustracja

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART - ilustracja

Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt "Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART”

Więcej informacji o projekcie
LGD „Dwie Rzeki” - ilustracja

LGD „Dwie Rzeki”

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie
Wiedza i doświadczenie = Zatrudnienie - ilustracja

Wiedza i doświadczenie = Zatrudnienie

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy z obszaru woj. pomorskiego i wzmocnienie intensywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób na terenie województwa do 31 sierpnia 2018r

Więcej informacji o projekcie
Inianie 60 + - ilustracja

Inianie 60 +

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Miastem Inowrocław - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje zadanie publiczne pt. „Inianie 60 + ”współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Więcej informacji o projekcie
Mój start w przyszłość - ilustracja

Mój start w przyszłość

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu radziejowskiego: Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

Więcej informacji o projekcie
Od ucznia do mistrza - ilustracja

Od ucznia do mistrza

Projekt przewiduje staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technika i szkoły zawodowe), z terenu powiatu nakielskiego. realizowany w okresie od maja 2016 roku do grudnia 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie
MOBILNI - ilustracja

MOBILNI

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Więcej informacji o projekcie
NEET.staże - ilustracja

NEET.staże

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy.

Więcej informacji o projekcie
Finanse dla młodych - ilustracja

Finanse dla młodych

„Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?"

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start - ilustracja

Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery - ilustracja

Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
Dalszy krok - ilustracja

Dalszy krok

Program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników

Więcej informacji o projekcie
Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych - ilustracja

Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Więcej informacji o projekcie
Razem łatwiej - ilustracja

Razem łatwiej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Liderem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz drugim Partnerem - Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Razem łatwiej"

Więcej informacji o projekcie
„Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej” - ilustracja

„Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Projekt (Poddziałanie 7.2.2 PO KL) realizowany jest przez PTE – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na obszarze tzw. subregionu III, czyli powiatów inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

Więcej informacji o projekcie
„I Ty możesz osiągnąć wiele” - ilustracja

„I Ty możesz osiągnąć wiele”

Projekt o charakterze aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1 PO KL) realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w pozycji partnera; liderem projektu jest Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. w Inowrocławiu.

Więcej informacji o projekcie
Voucher Badawczy (2013) - ilustracja

Voucher Badawczy (2013)

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Więcej informacji o projekcie
Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej - ilustracja

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt "Od ucznia do mistrza" realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (lider) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (partner) w ramach działania 9.2 Programu Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Więcej informacji o projekcie
Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o. - ilustracja

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o.

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o. o” w ramach Działania 8.1, okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.03.2014 r.

Więcej informacji o projekcie
Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat - ilustracja

Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat

Od września 2013 r. Bydgoski Klaster Przemysłowy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”.

Więcej informacji o projekcie
Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. - ilustracja

Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.

Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.- w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”

Więcej informacji o projekcie
Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą - ilustracja

Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą

W sierpniu 2012 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu "PARTNERSTWO LOKALNE KLUCZEM DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ".

Więcej informacji o projekcie
Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym - ilustracja

Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

W ramach działania 5.1 RPO "Rozwój instytucji otoczenia biznesu"

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy - ilustracja

Powrót na rynek pracy

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
InLAB - ilustracja

InLAB

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Więcej informacji o projekcie
Projekt Starter – Młodzi w biznesie - ilustracja

Projekt Starter – Młodzi w biznesie

To projekt adresowany do uczniów i studentów zainteresowanych aktywną, otwartą i niekonwencjonalną postawą na rynku pracy, który umożliwi im nabycie ciekawych umiejętności, jakie będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Więcej informacji o projekcie
Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy - ilustracja

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa od 2005 roku. Od listopada 2008 r. funkcjonuje na podstawie projektu nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji o projekcie
PASTW 3 - ilustracja

PASTW 3

Przedsiebiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy

Więcej informacji o projekcie
Projekt Zostań przedsiębiorcą - ilustracja

Projekt Zostań przedsiębiorcą

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie "Zostań Przedsiębiorcą"przeznaczonym dla osób zameldowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które starają się o dotacje do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o projekcie
PASTW 1 & PASTW 2 - ilustracja

PASTW 1 & PASTW 2

Przedsiebiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy.

Więcej informacji o projekcie
Brygadziści - ilustracja

Brygadziści

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub niższym.

Więcej informacji o projekcie
Własna firma - ilustracja

Własna firma

KOW - podstawowe wsparcie pomostowe

Więcej informacji o projekcie
Akademia rozwoju MSP - ilustracja

Akademia rozwoju MSP

Profesjonalne kadry - nowoczesna firma.

Więcej informacji o projekcie
Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki - ilustracja

Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Więcej informacji o projekcie
Wygraj wyścig z bezrobociem - ilustracja

Wygraj wyścig z bezrobociem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „Wygraj wyścig z bezrobociem”.

Więcej informacji o projekcie
45+ jeszcze aktywni - ilustracja

45+ jeszcze aktywni

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „45+ jeszcze aktywni”.

Więcej informacji o projekcie
Rynek Pracy - ilustracja

Rynek Pracy

Więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji o projekcie