XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Uprzejmie informujemy, że od 1 września br. rozpoczął się nabór do kolejnej

XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia

udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2018/2019

hasło przewodnie Olimpiady brzmi:

„Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych trzydziestu jeden edycjach Olimpiady udział wzięło blisko 330 tys. uczniów.
Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, że 7 listopada br.  odbyły się zawody szkolne XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Po weryfikacji prac przez Jury  do zawodów okręgowych zakwalifikowani zostało 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lista zakwalifikowanych osób dostępna tutaj.

Menu