Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

• trening funkcjonowania w codziennym życiu,
• dbałość o wygląd i higienę,
• trening kształtowania pozytywnych relacji z os. bliskimi,
• trening pamięci i koncentracji,
• trening komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),
• wsparcie indywidualne/ grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych oraz podniesienia umiejętności służące przezwyciężeniu nieporadności życiowej os. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,
• terapia reminiscencyjna, walidacyjna, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, esteto terapia, biblioterapia, filmoterapia, koło gier stolikowych,
• zajęcia relaksacyjne – odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego,
• gimnastyka,
• podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej
• codziennie posiłki,
• wsparcie logopedy,
• wsparcie psychologa,
• wsparcie dietetyka
• wparcie opiekuna medycznego,
• wsparcie prawnika.

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy.

Menu