Aktualności

16.02.2018

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń pierwszy nabór do projektu REAKTYWACJA zostaje przedłużony do 28 lutego 2018 r.

 

22.01.2018

Opublikowano dokumenty rekrutacyjne projektu – możliwość pobrania w zakładce DOKUMENTY PROJEKTU.


 

22.01.2018

W ramach projektu funkcjonować będą 4 punkty rekrutacyjne:

W punkcie rekrutacyjnym istnieje możliwość pobrania formularza zgłoszeniowego i zapoznania się z regulaminem projektu, jak również złożenia osobistego dokumentów rekrutacyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne można ponadto składać:

– osobiście we wskazanych punktach rekrutacyjnych,

– pocztą/kurierem na adres biura Projektu, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura Projektu, a nie data stempla pocztowego,

– mailem w formie skanu z parafkami i podpisami na adres reaktywacja@pte.bydgoszcz.pl,

– telefonicznie pod numerem (52) 322 90 61, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi, po wypełnieniu formularza na podstawie wywiadu telefonicznego, pracownik biura Projektu przesyła kandydatowi wydrukowany dokument do podpisu, a następnie kandydat w wyznaczonym terminie odsyła podpisany dokument, brak wpływu podpisanego formularza do biura Projektu w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu formularza do biura Projektu, a nie data stempla pocztowego) jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury; osoby, u których zidentyfikowane zostaną bariery dotyczące możliwości odesłania dokumentów w formie pisemnej np. z niepełnosprawnością ruchową, będą zobligowane do podpisania dokumentów najpóźniej w dniu odbywania kolejnego etapu rekrutacji.


 

22.01.2018

Pierwszy nabór do projektu REAKTYWACJA!

Osoby bierne zawodowo, które ukończyły 29 rok życia oraz zamieszkują Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, inowrocławski lub żniński, zapraszamy do aplikowania do projektu.

Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa od 29 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r.


 

Menu