MS Excel poziom zaawansowany

Kurs ma charakter zaawansowany

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 31.01.19 r.

Kurs planowany jest od II połowy lutego 2019 r.

Zajęcia podczas najbliższej edycji kursu odbywają się w trybie weekendowym.

Kurs ma charakter zaawansowany.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu MS Excel w stopniu zaawansowanym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program kursu:

1. Zaawansowane filtrowanie.
2. Definiowanie i wykorzystanie nazw w arkuszu.
3. Funkcje analizy danych:
 – WYSZUKAJ.PIONOWO (),
 – INDEKS (),
 – PODAJ.POZYCJĘ (),
 – PRZESUNIĘCIE (),
 – ADR.POŚR ().
4. Funkcje tekstowe:
 – Wybieranie części tekstów,
 – Zmiana formatu tekstowego na inny.
5. Funkcje daty i czasu – zastosowania w różnych przykładach.
6. Przygotowanie danych do analizy.
7. Tabele przestawne:
 – Różne sposoby prezentacji danych,
 – Wstawianie pól i elementów obliczeniowych,
 – Funkcja WEŹDANETABELI().
8. Wykresy przestawne.
9. Formatowanie warunkowe za pomocą formuł.
10. Konsolidowanie danych.
11. Ochrona arkusza i skoroszytu.
12. Łącza.
13. Analiza warunkowa:
 – Menedżer scenariuszy,
- Szukaj wyniku.
14. Formanty, zastosowanie w wybranych przykładach.
15. Tworzenie makr. 
16. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications.
17. Pobieranie i przekształcanie danych. 
18. Podsumowanie wiadomości.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Microsoft Excel

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs będzie odbywać się weekendowo, w soboty i niedziele. Godziny kursu: 09.00 do 15.30/14.45.

Koszt udziału w kursie wynosi 600 zł brutto.

Kurs będzie prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego lub o kontakt pod numerem tel. 52 322 90 60.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Zapraszamy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon