Ochrona danych osobowych

Szkolenie – ochrona danych osobowych

Szkolenie jest skierowane zwłaszcza do osób, które są uczestnikami procesu gromadzenia i przetwarzania danych osob., osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji i rozwiązań praktycznych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.

Planowane jest dnia 21 III br. – rekrutacja w postaci wolnego naboru do dnia 15 III br.
Szkolenie może zostać także zorganizowane dla grupy zamkniętej, na zlecenie. 

Program na 8 godz. lekcyjnych

CZĘŚĆ I: Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO/GDPR

CZĘŚĆ II: Nowe pojęcia i uczestnicy procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych

a) administrator danych a podmiot przetwarzający,
b) ABI a ASI,
c) Inspektor ochrony danych (DPO) – kiedy należy go wyznaczyć i jakie powinien spełniać wymagania zgodnie z RODO,
d) pracownik organizacji a osoba upoważniona,
e) organ ochrony danych.

CZĘŚĆ III: Podstawowe zasady przetwarzania danych w oparciu o RODO – różnice w porównaniu z u.o.d.o.

CZĘŚĆ IV: Obowiązki i odpowiedzialność Administratora Danych – jak zorganizować proces przetwarzania

a) dobór, wdrożenie i testowanie użytych środków i zabezpieczeń,
b) rejestrowanie czynności przetwarzania,
c) reagowanie na incydenty i utrzymanie ciągłości działania,
d) „polityki” jakie powinny funkcjonować w organizacji,
e) kontrola i nadzór nad podmiotami przetwarzającymi dane osobowe „w naszym imieniu”;

a) raportowanie do organu ochrony danych osobowych,
b) nowe klauzule i obowiązki informacyjne względem osób, których dane dotyczą;

CZĘŚĆ V: Prawa osób, których dane dotyczą – jakie narzędzia daje nam RODO, jak chronić własne dane

a )„prawo do bycia zapomnianym”,
b) prawo do przenoszenia danych,
c) prawa związane z profilowaniem.

a) prawo do wniesienia skargi,
b) dochodzenie odszkodowań na gruncie KC.

Prowadzący szkolenie to – audytor wewnętrzny, sprawujący przez kilka lat funckję ABI. Obecnie wykładowca, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2007, posiada certyfikat Menedżera Bezpieczeństwa Informacji ISO/IEC 27001:2005.

Forma szkolenia – wykładowo – warsztatowa

Data szkolenia – 21.03.br. – szkolenie w ramach otwartego naboru lub szkolenie na zlecenie, dla grupy zamkniętej – dni robocze, do uzgodnienia.

Minimalna grupa szkoleniowa niezbędna do organizacji szkolenia- 10 osób.

Cena od osoby – 270 zł brutto

Miejsce – siedziba PTE w Bydgoszczy – ul. Długa 34 – 21.03 lub siedziba Zamawiającego: możliwe w przypadku szkolenia zamkniętego.

Co zapewniamy w ramach ceny szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch jednodaniowy.

Formularz do kontaktu – poniżej

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon