Usługi eksperckie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej.

Oferta tematyczna realizowanych usług dotyczy zagadnień jak:

Więcej informacji:

PTE Bydgoszcz
Ul. Długa 34
85 – 034 Bydgoszcz
tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl


OWP Inowrocław
Ul. Poznańska 185
88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl