Kadry i płace w firmie – maj ’21 r.

Kadry i płace w firmie

Nabór trwa do 10 maja

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu: prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy.
W trakcie kursu realizowane są zajęcia praktyczne z programu Symfonia i Płatnik.

Kurs ma charakter podstawowy.

Kurs w formie zdalnego nauczania, lekcje prowadzone „na żywo”.

Pełna informacja o KURSIE