Księgowość budżetowa – od 18 kwietnia ’21 r.

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 

Do 15.04.2021 r. trwa nabór zgłoszeń.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat:
organizacji, podstaw prawnych, szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej, planu kont specyficznego dla jednostek sektora finansów publicznych,  specyfiki rachunkowości jednostek budżetowych, wyniku finansowego jednostki budżetowej, kontroli wewnętrznej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym. Osoby biorące w nim udział powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i księgowości firmy.

Kurs w trybie zdalnym, lekcje prowadzone „w czasie rzeczywistym”.

Pełna informacja o KURSIE