Kursy w PTE

Informacja o prowadzonej obecnie rekrutacji:

Informacja o terminach naboru dostępna jest: Tutaj

Zapraszamy !!!