Trwa rekrutacja na kursy w ramach wolnego naboru zgłoszeń !!!

Trwa nabór na kurs:

do 30.11.2022 na:

Kursy planowane są od 12.2022

do 30.10.2022 na:

Kadry i płace w firmie,
Rady nadzorcze,
Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera,
MS Excel – poz. podstawy,
MS Excel – poz. średniozaawansowany.

Kursy planowane są od 11.2022

do 30.12.2022 na 

Power Query w MS Excel

Kurs planowany jest od 1.2023

Więcej informacji zostało udostępnionych na stronie KURSY