Trwa rekrutacja na kursy w ramach wolnego naboru zgłoszeń !

Trwa nabór na kurs:

MS Excel – poz. zaawansowany,

MS Word kurs doskonalący umiejętności obsługi programu,

Rady nadzorcze spółek z udziałem Skarbu Państwa,

Kadry i płace w firmie,

MS Excel – poz. średniozaawansowany,

MS Excel – poz. podstawowy

Więcej informacji zostało udostępnionych na stronie KURSY