Microsoft Excel – poz.podstawowy

Kurs ma charakter podstawowy

Do 30.4.2023 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń!

Kurs jest planowany w 5.2023 r.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osób

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs organizowany jest weekendowo

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu podstawowym. Na kursie uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Excel lub które chciałyby utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę w tym zakresie

Program kursu:

 1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel,
 2. Edycja danych,
 3. Zaznaczanie zakresów,
 4. Zmiany wyglądu i formatowanie komórek,
 5. Blokowanie wierszy oraz kolumn,
 6. Sortowanie i filtrowanie danych,
 7. Zastosowanie tablic Excela,
 8. Najczęściej używane funkcje: SUMA(), ŚREDNIA(), MAX(), MIN(),
 9. Funkcje zliczające komórki,
 10. Funkcje daty i czasu,
 11. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji,
 12. Adresowanie względne i bezwzględne komórek,
 13. Funkcje logiczne JEŻELI(), ORAZ(), LUB(),
 14. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji,
 15. Tabele przestawne,
 16. Tworzenie i modyfikowanie wykresów,
 17. Przygotowanie arkusza do wydruku,
 18. Test wewnętrzny,

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Zajęcia planowane są w weekendy, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i od 09.00 do 14.45 w niedziele.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie wynosi 650 zł brutto od osoby. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 450 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z testu wewnętrznego

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]