Microsoft Excel poziom podstawowy

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs planowany jest w 11.2021 roku.

Rekrutacja jest prowadzona do 31.10.2021 roku.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osób.

Kurs ma charakter podstawowy.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w regionie

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu podstawowym. Na kursie uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Excel lub które chciałyby utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę w tym zakresie

Program kursu:

 1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 2. Edycja danych.
 3. Zaznaczanie zakresów.
 4. Zmiany wyglądu i formatowanie komórek.
 5. Blokowanie wierszy oraz kolumn.
 6. Sortowanie i filtrowanie danych.
 7. Zastosowanie tablic Excela.
 8. Najczęściej używane funkcje: SUMA(); ŚREDNIA(); MAX(); MIN().
 9. Funkcje zliczające komórki.
 10. Funkcje daty i czasu.
 11. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji.
 12. Adresowanie względne i bezwzględne komórek.
 13. Funkcje logiczne JEŻELI(); ORAZ(); LUB().
 14. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji.
 15. Tabele przestawne.
 16. Tworzenie i modyfikowanie wykresów.
 17. Przygotowanie arkusza do wydruku.
 18. Ćwiczenia podsumowujące kurs.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Microsoft Excel

Zajęcia planowane są w weekendy, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i od 09.00 do 14.45 w niedziele

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie wynosi 500 zł brutto.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon