Microsoft Excel – poziom podstawowy

Kurs ma charakter podstawowy

Rekrutacja trwa do 16.10.2020 rok.

Kurs planowany jest XI br.

Kurs realizowany jest wyłącznie w formie stacjonarnej, stąd jego organizacja uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej kraju. 

Zajęcia organizowane będą w formie 2 weekendowych zjazdów.

Kurs ma charakter podstawowy.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osob. 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu podstawowym. Na kursie uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Excel lub które chciałyby utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę w tym zakresie

Program kursu:

 1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 2. Edycja danych.
 3. Zaznaczanie zakresów.
 4. Zmiany wyglądu i formatowanie komórek.
 5. Blokowanie wierszy oraz kolumn.
 6. Sortowanie i filtrowanie danych.
 7. Zastosowanie tablic Excela.
 8. Najczęściej używane funkcje: SUMA(); ŚREDNIA(); MAX(); MIN().
 9. Funkcje zliczające komórki.
 10. Funkcje daty i czasu.
 11. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji.
 12. Adresowanie względne i bezwzględne komórek.
 13. Funkcje logiczne JEŻELI(); ORAZ(); LUB().
 14. Praktyczne ćwiczenia w zastosowaniu poznanych funkcji.
 15. Tabele przestawne.
 16. Tworzenie i modyfikowanie wykresów.
 17. Przygotowanie arkusza do wydruku.
 18. Ćwiczenia podsumowujące kurs.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego
jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego
z użyciem programu Microsoft Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany weekendowo, w soboty oraz niedziele, w godzinach od 09.00 do 14.45/15.30.

Koszt udziału w kursie wynosi 500 zł brutto.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego, lub o kontakt tel. pod numerem 52 322 90 60.

Zapraszamy !!!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon