POWER QUERY W MICROSOFT EXCEL

Poziom kursu: średniozaawansowany

Rekrutacja na zajęcia trwa do 31.12.2020r.

Kurs planowany jest styczniu ’21 roku

Pierwsza edycja kursu będzie prowadzona w trybie wieczorowym,
w ciągu 4 dni roboczych.

Liczba miejsc na kursie wynosi 12. 

Kurs ma charakter średniozaawansowany.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

 Uczestnikami kursu muszą być osoby dorosłe, pełnoletnie, które:

CELE PROWADZONEGO NAUCZANIA

Zajęcia dedykowane są osobom które chcą usprawnić i zautomatyzować swoje czynności wykonywane w Excelu na danych, takie jak:

PLAN NAUCZANIA

 Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych

Kurs ma charakter warsztatowy.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ

Egzamin wewnętrzny organizowany ostatniego dnia kursu; który składa się z pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i zadań/zadania do wykonania z wykorzystaniem POWER QUERY W MICROSOFT EXCEL.
Kursanci otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z dokumentem z potwierdzeniem wyniku z egzaminu

Zajęcia będą prowadzone w trybie wieczorowym:
4 godziny dziennie, w od 16:30 do 19:45
(od poniedziałku do czwartku,
2 dni w tygodniu).

Na kursie uczestnicy otrzymają opracowanie przygotowane przez prowadzącego kurs, materiały piśmiennicze.

W czasie kursu zapewniamy poczęstunek w formie serwisu kawowego.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon