POWER QUERY W MICROSOFT EXCEL

Poziom kursu: średniozaawansowany

Rekrutacja na zajęcia trwa do 31.12.2021 roku.

Kurs planowany jest w 1.2022 roku.

Zajęcia organizowane w trybie wieczorowym, w ciągu 4 dni roboczych.

Liczba miejsc na kursie wynosi 12.

Kurs ma charakter średniozaawansowany.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej, ale w
przypadku gdy będzie taka konieczność zajęcia mogą być realizowane zdalnie.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

 Uczestnikami kursu muszą być osoby dorosłe, pełnoletnie, które:

CELE PROWADZONEGO NAUCZANIA

Zajęcia dedykowane są osobom które chcą usprawnić i zautomatyzować swoje czynności wykonywane w Excelu na danych, takie jak:

PLAN NAUCZANIA

 Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych

Kurs ma charakter warsztatowy

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ

Egzamin wewnętrzny organizowany ostatniego dnia kursu; który składa się z pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i zadań/zadania do wykonania z wykorzystaniem POWER QUERY W MICROSOFT EXCEL.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Cena za udział – 850 zł brutto,

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 4 godziny dziennie, w od 16:30 do 19:45 (od poniedziałku do czwartku, 2 dni w tygodniu).

Na kursie uczestnicy otrzymają opracowanie przygotowane przez prowadzącego kurs, materiały piśmiennicze.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy!!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon