Szkolenia dla branży narzędziowej i przetwórczej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym organizuje cykl czternastu szkoleń dla branży narzędziowej i przetwórczej w następujących tematach podzielonych na pięć bloków:

BLOK PRZETWÓRCZY (szkolenia jednodniowe – trwające po 8 h)

BLOK NARZĘDZIOWY (szkolenia jednodniowe – trwające po 8 h)

BLOK POMIAROWY (szkolenia jednodniowe – trwające po 8 h)

RYSUNEK TECHNICZNY (szkolenie dwudniowe – trwające 16 h)

BLOK SZKOLEŃ MIĘKKICH

Wszystkie szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenia będą się odbywały na terenie Bydgoszczy w dni powszednie w godzinach 08:30 – 16:00.

CENA SZKOLENIA DLA 1 UCZESTNIKA:

Kontakt:

Monika Goncerzewicz
(tel. 52 322 90 60, e-mail: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl)

Agata Cytowicz
(tel. 883 860 469, e-mail: biuro@klaster.bydgoszcz.pl)

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy.