Rekrutacja na kursy

Informujemy, że przyjmujemy zapisy za kursy organizowane w Bydgoszczy:

* zajęcia organiozwane weekendowo

zaawansowany – rekrutacja trwa do 31.10.br.  Kurs planowany jest od 10.11.br.
średniozaawansowany – rekrutacja trwa do 30.11.br. Kurs planowany jest od XII br.
podstawowy – rekrutacja trwa do dnia 31.10.br. Kurs planowany jest od XI br.

*zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym, 2 razy w tygodniu:

Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z WK – rekrutacja trwa do 31.12.br. Kurs planowany jest od I 2019r.