Staże zagraniczne dla młodych

Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym, to nowe możliwości dla osób młodych w ramach projektu "New Possibilities for NEETs". Projekt otwiera drzwi do nowych doświadczeń. Dzięki programowi mobilności we Włoszech i Hiszpanii, młodzi ludzie mogą zyskać cenne umiejętności i szansę na rozwój.

Więcej informacji

Oferta szkoleniowa

PTE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń m.in. z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania, prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych, MS Office, funduszy unijnych.

Więcej informacji

Usługi społeczne i wsparcie seniorów

Wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia seniorów oraz osób niesamodzielnych, w tym inicjowanie działalności klubów seniora i dziennych domów pomocy świadczących usługi opiekuńcze, terapeutyczne i aktywizujące społeczności lokalne.

Więcej informacji

Doradztwo i usługi eksperckie

Opracowanie koncepcji projektów, w tym ze środków europejskich dla JST i przedsiębiorstw. Doradztwo na etapie wdrażania i rozliczania projektów oraz opracowanie studiów wykonalności i różnego rodzaju ekspertyz.

Więcej informacji

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej. Oferujemy szeroki wachlarz usług oraz gwarantujemy rzetelność.

Więcej o PTE Bydgoszcz

Wsparcie przedsiębiorczosci

Aktywnie wspieramy przedsiębiorczość, ukierunkowaną na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej małej firmy.

WIęcej o możliwościach wsparcia

Doradztwo i konsulting

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej. Oferujemy szeroki wachlarz usług oraz gwarantujemy rzetelność.

Więcej informacji o doradztwie

Aktualności

25.05.2024

Aktualne

Kursy z zakresu MS Excel i Power Query oraz Power Pivot – już w czerwcu. MS Excel – poziom podstawowy planujemy od 15 czerwca.

Rekrutacja na wszystkie wyżej wymienione kursy trwa do 31 maja.

Kursy planowane są w czerwcu.

Czytaj dalej

17.05.2024

Aktualne

II edycja konferencji „Perspektywy Jutra”

"Działając dziś, budujcie skuteczność jutra", pod takim hasłem odbyła się konferencja "Perspektywy Jutra", którą objęliśmy patronatem.
To wydarzenie było niezwykłym doświadczeniem pełnym inspirujących dyskusji, nowych pomysłów i przyszłościowych wizji. Atmosfera była nasycona energią optymizmu i kreatywnością, a uczestnicy, z różnych dziedzin i środowisk.

Czytaj dalej

15.05.2024

Aktualne

II edycja konkursu „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy” – NABÓR PRZEDŁUŻONY

Do 30.06.2024 r. został przedłużony nabór zgłoszeń recenzowanych publikacji naukowych opublikowanych w latach 2020-2023. Konkurs adresowany jest do Członków PTE – Oddział w Bydgoszczy.

Czytaj dalej

15.05.2024

Aktualne

Rok Edukacji Ekonomicznej

Rok 2024 został oficjalnie ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej (REE). Głównym motywem przyświecającym tej inicjatywie była 100 rocznica uchwalenia ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był premier Władysław Grabski.

Czytaj dalej
Wszystkie aktualności

Aktualne projekty

„New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” - ilustracja

„New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” realizowany jest w okresie od 02.10.2023 r. do 02.04.2025 r. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ponadnarodowymi (z Hiszpanii i Włoch) oraz w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt jest bezpośrednio finansowany ze środków UE w ramach Social Innovation+ Initiative.

Własny biznes Twoją szansą! - ilustracja

Własny biznes Twoją szansą!

Projekt "Własny biznes Twoją szansą!" realizowany jest w okresie 01.12.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otrzymaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! - ilustracja

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!

Projekt "Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!" jest realizowany w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej.

Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja - ilustracja

Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja

Projekt "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja" jest realizowany przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu nakielskiego.

Więcej informacji o projekcie
Zobacz pełną listę projektów

Wynajem sal

Zapraszamy do skorzystania z oferty w zakresie wynajmu sal szkoleniowych. Oferujemy wynajem nowoczesnych, w pełni wyposażonych sal z możliwością obsługi cateringowej i multimedialnej.

Więcej informacji o wynajmie

Zostań członkiem PTE

Naszą troską jest rozwój Towarzystwa. Zachęcamy do udziału w formie członkostwa zwyczajnego lub członkostwa wspierającego.

Więcej informacji o członkostwie