Kursy

Zapraszamy do udziału w kursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne /O Bydgoszcz.

 

W czasie kursów zapewniamy najwyższy poziom zajęć, wszystkie kursy prowadzone są przez doświadczonych wykładowców.
Obecnie w naszej ofercie znajdują się:

Wpłaty za udział w kursach można dokonać przelewem na Bank Santander – 67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
lub gotówką – wpłaty są przyjmowane w dni powszednie, od godz. 09.00 do 15.00.

Przed rozpoczęciem kursu pobierana jest zaliczka w wysokości 200 zł. W przypadku rezygnacji złożonej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka na podstawie wniosku osoby zgłaszającej się na kurs, zostanie zwrócona. Po tym terminie przepada na rzecz Organizatora.

Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Płatność za kurs może zostać rozłożona na maks. 2 lub 3 raty. Raty nie są oprocentowane. Płatność ratalna jest wykluczona w przypadku kursów z programów Word, Excel, Power Query, Power Pivot, Tabele przestawne – za te kursy zaliczka 200 zł pobierana jest na etapie rekrutacji, pozostała opłata  musi zostać wpłacona najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem kursu.

Na każdym kursie uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Uwaga: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność potwierdzenia zgłoszenia przez kandydata tj. dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Organizatora w odpowiedzi na wysłany przez kandydata formularz kontaktowy znajdujący się pod opisem każdego z kursów oraz wpłaty zaliczki za kurs.

W kursach mogą brać udział osoby pełnoletnie.