Projekty

Projekty realizowane przez PTE w Bydgoszczy

„New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” - ilustracja

„New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” realizowany jest w okresie od 02.10.2023 r. do 02.04.2025 r. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ponadnarodowymi (z Hiszpanii i Włoch) oraz w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt jest bezpośrednio finansowany ze środków UE w ramach Social Innovation+ Initiative.

Własny biznes Twoją szansą! - ilustracja

Własny biznes Twoją szansą!

Projekt "Własny biznes Twoją szansą!" realizowany jest w okresie 01.12.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otrzymaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! - ilustracja

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!

Projekt "Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!" jest realizowany w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej.

Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja - ilustracja

Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja

Projekt "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja" jest realizowany przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu nakielskiego.

Więcej informacji o projekcie
Kluby Seniora - ilustracja

Kluby Seniora

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich pn. "Klub Seniora "Wiedza - Aktywność - Pasje" przy PTE w Bydgoszczy" oraz "Klub Seniora "Zdrowie - Zainteresowania - Kultura" przy PTE w Bydgoszczy

RESKILLING - ilustracja

RESKILLING

“RESKILLING – nowe zadanie dla firm z sektora MSP z branży usług opiekuńczych” to innowacyjny projekt skierowany do kadry zarządzającej i pracowników MSP z sektora usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego modelu reskillingu dla kadry małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, tak by zwiększyć efektywność działania poprzez przygotowanie kadry do zmian wynikających z pojawienia się m.in. nowych technologii/automatyzacji, do 30.09.2022. Projekt realizowany jest w partnerstwie z: partnerem krajowym Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anna Dudzic-Koc partnerem ponadnarodowym EUROFORM RFS z Włoch

Więcej informacji o projekcie
Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” – II edycja - ilustracja

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” – II edycja

W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu „Senectus” - II edycja 21 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

więcej informacji o projekcie
Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy - ilustracja

Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

Projekt "Szansa na lepszy start 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy" skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży zawodowych, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o projekcie
WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - ilustracja

WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

"WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt skierowany do 155 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych oraz 108 osób pracujących w trudnej sytuacji, powyżej 29 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji o projekcie
AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR - ilustracja

AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR

"AKTYWNI - Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR" - projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zatrudnienia 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia zamieszkujących na obszarze LSR miasta Bydgoszczy.

Więcej informacji o projekcie
NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji - ilustracja

NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” to projekt skierowany do 108 osób powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub tzw. ubogich pracujących.

Więcej informacji o projekcie
Projekty opiekuńcze - ilustracja

Projekty opiekuńcze

Więcej informacji o projektach
PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego - ilustracja

PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego

Projekt zakłada realizację programu programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami skierowanego do 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Perspektywa
Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” - ilustracja

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus”

W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu „Senectus” 16 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

Więcej informacji
Wyższa klasa! - ilustracja

Wyższa klasa!

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie podstawowe i ogólnokształcące z terenu powiatu nakielskiego.

Więcej informacji o projekcie
REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników - ilustracja

REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników

Innowacyjny projekt na rzecz zwiększenia efektywności pracowników w zawodach, których efektywność spada wraz z wiekiem

Więcej informacji o projekcie
MOBILNI 2 - ilustracja

MOBILNI 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym - ilustracja

4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym

Więcej informacji o projekcie
„PROFESJONALIŚCI-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES” - ilustracja

„PROFESJONALIŚCI-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, zaprasza osoby aktywne zawodowo do udziału w kursach językowych współfinansowanych ze środków UE.

Więcej o Projekcie
„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie” - ilustracja

„REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie”

"REAKTYWACJA - program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie"

więcej informacji na temat projektu
Voucher badawczy - ilustracja

Voucher badawczy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. – Lider projektu oraz "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy – Partnerzy realizują projekt "Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy".

Więcej informacji o projekcie
REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ilustracja

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Więcej informacji o projekcie
„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” - ilustracja

„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET zamieszkujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, które mają poważne trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób młodych w wieku 15-29 lat.

Więcej informacji o projekcie
Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia - ilustracja

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia

Projekt realizuje założenia Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na terenie powiatu nakielskiego jego celem przywrócenie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 36 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u 15 członków otoczenia tych osób

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki - ilustracja

Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki

Projekt realizuje założenia Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na terenie powiatu nakielskiego jego celem przywrócenie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u 10 członków otoczenia tych osób

www.aktywni-szansa na rozwój.Mrocza
Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność - ilustracja

Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność

W ramach projektu w miejscowości Mokowo (pow. lipnowski) utworzony został dzienny dom pobytu (DDP) dysponujący 20 miejscami pobytu dziennego. Dom przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych. Uczestnikom projektu proponowane jest kompleksowe wsparcie opiekuńcze obejmujące dobrane indywidualnie różnego rodzaju formy terapii.

Wiedza i doświadczenie = Zatrudnienie - ilustracja

Wiedza i doświadczenie = Zatrudnienie

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy z obszaru woj. pomorskiego i wzmocnienie intensywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób na terenie województwa do 31 sierpnia 2018r

Więcej informacji o projekcie
Mój start w przyszłość - ilustracja

Mój start w przyszłość

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu radziejowskiego: Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

Więcej informacji o projekcie
Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART - ilustracja

Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt "Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART”

Więcej informacji o projekcie
Inianie 60 + - ilustracja

Inianie 60 +

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Miastem Inowrocław - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje zadanie publiczne pt. „Inianie 60 + ”współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Więcej informacji o projekcie
Od ucznia do mistrza - ilustracja

Od ucznia do mistrza

Projekt przewiduje staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technika i szkoły zawodowe), z terenu powiatu nakielskiego. realizowany w okresie od maja 2016 roku do grudnia 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie
MOBILNI - ilustracja

MOBILNI

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Więcej informacji o projekcie
NEET.staże - ilustracja

NEET.staże

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy.

Więcej informacji o projekcie
Finanse dla młodych - ilustracja

Finanse dla młodych

„Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?"

Więcej informacji o projekcie
LGD „Dwie Rzeki” - ilustracja

LGD „Dwie Rzeki”

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start - ilustracja

Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start

Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery - ilustracja

Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
Dalszy krok - ilustracja

Dalszy krok

Program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników

Więcej informacji o projekcie
Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych - ilustracja

Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Więcej informacji o projekcie
Razem łatwiej - ilustracja

Razem łatwiej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Liderem - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz drugim Partnerem - Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Razem łatwiej"

Więcej informacji o projekcie
Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o. - ilustracja

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o.

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o. o” w ramach Działania 8.1, okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.03.2014 r.

Więcej informacji o projekcie
„Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej” - ilustracja

„Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Projekt (Poddziałanie 7.2.2 PO KL) realizowany jest przez PTE – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na obszarze tzw. subregionu III, czyli powiatów inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

Więcej informacji o projekcie
„I Ty możesz osiągnąć wiele” - ilustracja

„I Ty możesz osiągnąć wiele”

Projekt o charakterze aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1 PO KL) realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w pozycji partnera; liderem projektu jest Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. w Inowrocławiu.

Więcej informacji o projekcie
Voucher Badawczy (2013) - ilustracja

Voucher Badawczy (2013)

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Więcej informacji o projekcie
Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej - ilustracja

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt "Od ucznia do mistrza" realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (lider) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (partner) w ramach działania 9.2 Programu Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Więcej informacji o projekcie
Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat - ilustracja

Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat

Od września 2013 r. Bydgoski Klaster Przemysłowy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”.

Więcej informacji o projekcie
Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. - ilustracja

Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.

Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.- w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”

Więcej informacji o projekcie
Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą - ilustracja

Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą

W sierpniu 2012 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu "PARTNERSTWO LOKALNE KLUCZEM DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ".

Więcej informacji o projekcie
Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym - ilustracja

Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

W ramach działania 5.1 RPO "Rozwój instytucji otoczenia biznesu"

Więcej informacji o projekcie
Powrót na rynek pracy - ilustracja

Powrót na rynek pracy

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o projekcie
InLAB - ilustracja

InLAB

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Więcej informacji o projekcie
Projekt Starter – Młodzi w biznesie - ilustracja

Projekt Starter – Młodzi w biznesie

To projekt adresowany do uczniów i studentów zainteresowanych aktywną, otwartą i niekonwencjonalną postawą na rynku pracy, który umożliwi im nabycie ciekawych umiejętności, jakie będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Więcej informacji o projekcie
Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy - ilustracja

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa od 2005 roku. Od listopada 2008 r. funkcjonuje na podstawie projektu nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji o projekcie
PASTW 3 - ilustracja

PASTW 3

Przedsiebiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy

Więcej informacji o projekcie
Projekt Zostań przedsiębiorcą - ilustracja

Projekt Zostań przedsiębiorcą

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie "Zostań Przedsiębiorcą"przeznaczonym dla osób zameldowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które starają się o dotacje do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o projekcie
PASTW 1 & PASTW 2 - ilustracja

PASTW 1 & PASTW 2

Przedsiebiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy.

Więcej informacji o projekcie
Brygadziści - ilustracja

Brygadziści

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub niższym.

Więcej informacji o projekcie
Własna firma - ilustracja

Własna firma

KOW - podstawowe wsparcie pomostowe

Więcej informacji o projekcie
Akademia rozwoju MSP - ilustracja

Akademia rozwoju MSP

Profesjonalne kadry - nowoczesna firma.

Więcej informacji o projekcie
Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki - ilustracja

Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Więcej informacji o projekcie
Wygraj wyścig z bezrobociem - ilustracja

Wygraj wyścig z bezrobociem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „Wygraj wyścig z bezrobociem”.

Więcej informacji o projekcie
Rynek Pracy - ilustracja

Rynek Pracy

Więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji o projekcie
45+ jeszcze aktywni - ilustracja

45+ jeszcze aktywni

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „45+ jeszcze aktywni”.

Więcej informacji o projekcie