Jubileusz 60-lecia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w 2022 r. obchodziło jubileusz 60 lat działalności w Bydgoszczy.
Od 1962 r. Zarząd i członkowie Towarzystwa prowadzą działalność, która realizuje cele statutowe PTE. Nasza działalność koncentruje się wszystkim na:
– krzewieniu myśli społeczno-ekonomicznej oraz współtworzeniu warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
– podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
– inspirowaniu oraz wspieraniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
– upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i szerzeniu kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
– integrowaniu środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą,
– upowszechnianiu wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
– tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Rok jubileuszu został uświetniony przez szereg wydarzeń, w trakcie których mówiliśmy o naszej bogatej historii. Była to też okazja do dyskusji nad aktualną działalnością naszego Towarzystwa.

W drugim półroczu 2022 r. zapraszaliśmy członków naszego Stowarzyszenia, współpracowników i zaprzyjaźnione instytucje do udziału spotkaniach, imprezach i konferencjach.


Komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 60 lat działalności PTE Oddział w Bydgoszczy

  1. Leszek Lyczmański – przewodniczący
  2. Krzysztof Strzelecki
  3. Dariusz Piotrowski
  4. Stanisław Krause
  5. Henryk Figas
  6. Przemysław Wypijewski
  7. Małgorzata Gotowska
  8. Małgorzata Goede
  9. Grzegorz Grześkiewicz

Menu