Konferencje

Konferencje współorganizowane przez oddział PTE w Bydgoszczy

Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania - ilustracja

Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania

Konferencja ma na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

Współczesne trendy na rynku pracy - ilustracja

Współczesne trendy na rynku pracy

Konferencja naukowa "Współczesne trendy na rynku pracy" to już czwarta konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, która ma za zadanie utworzyć forum dla przedstawicieli polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu, zainteresowanych współczesnymi trendami na rynku pracy

Więcej o konferencji
Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania - ilustracja

Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania

Konferencja pn.: "Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania" to trzecia konferencja naukowa organizowana przez Nasz Oddział. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy.

Więcej o konferencji
Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje - ilustracja

Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje

Celem planowanego dwudniowego seminarium jest min. wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów dla grupy NEET, przedstawienie narzędzi wspierających pracę Mentorów oraz wypracowanie rekomendacji dla kolejnych edycji 4.2 PO WER

Więcej o seminarium