Szkolenia

Kursy i szkolenia organizowane przez oddział PTE w Bydgoszczy

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA ORGANIZOWANA JEST W FORMIE KURSÓW I SZKOLEŃ


Obecnie w naszej ofercie znajduje się kurs:

 1. Kadry i płace w firmie,
 2. Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera,
 3. Księgowość budżetowa,
 4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 5. Język migowy,
 6. Analiza finansowa w firmie,
 7. Kurs dla samodzielnego księgowego,
 8. Podstawy obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE,
 9. MS Excel – poziom podstawowy,
 10. MS Excel – poziom średniozaawansowany,
 11. MS Excel – poziom zaawansowany,
 12. MS Word – kurs doskonalący umiejętności obsługi programu,
 13. POWER QUERY  w MS Excel – poziom podstawowy,
 14. POWER QUERY  w MS Excel – poziom zaawansowany,
 15. POWER PIVOT,
 16. Tabele przestawne w MS Excel.

Za wyjątkiem kursów z MS OFFICE, Języka migowego oraz Analizy finansowej, istnieje możliwość wzięcia udziału w kursach w formie zdalnej, w sytuacji gdy Kursant/ka nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach lub z innego powodu jego/jej udział w formie stacjonarnej kursu jest niemożliwy(powody zdrowotne, znaczna odległość między miejscem zamieszkania a tym, w którym odbywa się kurs itp.). Informację o potrzebie udziału danego dnia w formie zdalnej, należy zgłosić minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami, która zmiana dotyczy – tel. 511 140 227, do godziny 12:00. Informację odnośnie konieczności udziału w całości kursu w formie zdalnej, należy podać podczas rekrutacji.

Wpłaty za udział w kursach można dokonać przelewem na Bank Santander – 67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
lub gotówką – wpłaty są przyjmowane w dni powszednie, od godz. 09.00 do 15.00. Przed rozpoczęciem kursu pobierana jest zaliczka (w wysokości około 25% ceny kursu za osobę). W przypadku rezygnacji złożonej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka na podstawie wniosku osoby zgłaszającej się na kurs, zostanie zwrócona. Po tym terminie przepada na rzecz Organizatora. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Płatność za kurs może zostać rozłożona na maks. 2 lub 3 raty – nie wliczając zaliczki. Raty nie są oprocentowane. Płatność ratalna jest wykluczona w przypadku kursów z programów Word, Power Query, Power Pivot, Tabele przestawne – całkowita opłata  musi zostać wpłacona najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem kursu.
Dokładne informacje odnośnie płatności są zamieszczone w formularzu wysyłanym po wypełnieniu zgłoszenia dostępnego pod opisem każdego z kursów.

Na kursie uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zapewniony jest poczęstunek w formie bufetu kawowego.
Materiały składają się z artykułów piśmienniczych oraz np. opracowania teoretycznego i zadań praktycznych przygotowanych przez wykładowcę/wykładowców prowadzących zajęcia. Na kursach z MS OFFICE zapewniony jest także dostęp do platformy e-learningowej moodle w czasie trwania kursu i 2 tygodnie po jego zakończeniu. W przypadku kursów takich jak: Kadry i płace w firmie, Analiza finansowa, Samodzielny księgowy, Podstawy rachunkowości i księgowości firmy (…), wszystkie kursy z zakresu MS Office, zapewniony jest w trakcie zajęć dostęp do komputerów szkoleniowych, wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

Uwaga: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność potwierdzenia zgłoszenia przez kandydata tj. dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza przesłanego przez Organizatora w odpowiedzi na wysłane przez kandydata zgłoszenie, znajdujące się pod opisem każdego z kursów oraz wpłaty zaliczki.

W kursach mogą brać udział osoby pełnoletnie.


Realizujemy usługi szkoleniowe zgodnie ze standardem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

(więcej informacji – TUTAJ)


W zakresie realizacji szkoleń współpracujemy z trenerami z różnych dziedzin wiedzy, są to zarówno praktycy jak i wykładowcy uczelni wyższych. Rekomendacje może wystawić nam już wiele jednostek samorządu terytorialnego, firm i osób prywatnych.

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która:

 • działa elastycznie i szybko,
 • stawia na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są liczne referencje,
 • ceni kompetencje, rzetelność, klimat współpracy i wzajemne zaufanie,
 • stosuje systematyczny i zaawansowany monitoring naszych usług,
 • ma sprawdzoną, znakomitą kadrę, stale podnoszącą swoje kwalifikacje,
 • kładzie duży nacisk na precyzyjne dostosowanie szkoleń do potrzeb Klienta,
 • buduje długotrwałe więzi współpracy z Klientami, oparte na wzajemnej satysfakcji i profesjonalizmie,
 • świadczy usługi najwyższej jakości w umiarkowanej cenie.

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte.

 • Szkolenia zamknięte

Przygotowywane są na zamówienie konkretnej firmy, lub instytucji. Ich program, czas i miejsce realizacji dostosowywane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

 • Szkolenia otwarte

Oferowane przez PTE skierowane są do przedstawicieli różnych branż oraz specjalizacji. Szkolenia mają charakter warsztatowy połączony z prezentacjami multimedialnymi. W trakcie zajęć realizowany jest określony program szkolenia. Cechą szkoleń otwartych jest możliwość zapoznania się z omawianym zagadnieniem oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. W naszych szkoleniach uczestniczy średnio 12-15 osób, tak kameralne grupy stwarzają doskonałą możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem a co za tym idzie, zwiększają efektywność zajęć.

Szkolenia zamknięte:

Ponadto wszystkie szkolenia:

organizowane są jako szkolenia zamknięte.

Wycena szkoleń zamkniętych dla poszczególnych grup zależy od: liczebności grupy, czasu trwania szkolenia, miejsca realizacji zajęć, usług dodatkowych jak: catering podczas szkolenia.

Szkolenia otwarte:

Kontakt w sprawie szkoleń: 52 322 90 60, kom. 511 140 227 lub szkolenia@pte.bydgoszcz.pl