Rozstrzygnięcie procedury wyboru przewoźnika – Zapytanie nr 2/R/MOB/2016

21.07.2016 r. Rozstrzygnięcie procedury wyboru przewoźnika - Zapytanie nr 2/R/MOB/2016

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło Zapytanie ofertowe nr 2/R/MOB/2016 ogłoszone 18.07.2016 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.   Do realizacji zamówienia wybrany został Oferent: P.H.U. LIBUS.pl Lidia Korcz