Nauka

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, w ramach celów statutowych, realizuje różnorodne działania mające na celu promowanie wiedzy ekonomicznej i wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych.

W tym zakresie wyróżnić należy zwłaszcza:

  • organizację konferencji naukowych
  • wydawanie publikacji naukowych
  • przyznawanie grantów badawczych
  • organizację konkursu na najlepsze publikacje naukowe Członków PTE Oddział w Bydgoszczy
  • prowadzenie warsztatów i seminariów służące popularyzacji wiedzy ekonomicznej

Poprzez te inicjatywy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy aktywnie wspiera rozwój nauki i edukacji w dziedzinie ekonomii realizując swoje cele statutowe i przyczyniając się tym samym do wzrostu świadomości oraz kompetencji w tej kluczowej dziedzinie.

Nad realizacją działań w obszarze nauki czuwa Rada Naukowa powołana przy Oddziale.