Anulowane zapytanie ofertowe – wybór dostawcy materiałów zużywalnych biurowych

20.07.2016

Zapytanie zostało ogłoszone w Bazie konkurencyjności i jest dostępne po kliknięci w link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003748

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2016 r.

Zapraszamy do złożenia oferty.