Anulowanie zapytań ofertowych

Ze względu na uchybienia formalne anulowano Zapytanie ofertowe nr 1/PP/2012 z 12.03.2012 oraz Zapytanie ofertowe nr 2/PP/2012 z 23.03.2012.

Ze względu na uchybienia formalne Zapytanie ofertowe nr 1/PP/2012 ogłoszone 12.03.2012 r. dotyczące przeprowadzenia zajęć – szkoleń, warsztatów (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) oraz doradztwa indywidualnego (usługi doradztwa CPV 85312320-8) w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zostało anulowane.

Ze względu na uchybienia formalne Zapytanie ofertowe nr 2/PP/2012 ogłoszone 23.03.2012 r. dotyczące udzielania wsparcia psychologicznego (kod CPV 85121270-6) Uczestnikom w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zostało anulowane.

Poprawione zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w terminie do 30.03.2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i złożenia ofert.

Dziękujemy wszystkim Oferentom, którzy do tej pory złożyli oferty – przepraszamy za kłopot i zapraszamy do ponownego złożenia formularzy.