Dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych do Projektu „Powrót na rynek pracy II” potrwa od 16 do 27 września 2013 r.

Do 27 września 2013 r. osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach indywidualnych składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Każda osoba załącza obowiązkowo:

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”.

Serdecznie zapraszamy.