DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY IV-CZAS NA NOWY START”

Zestaw aktualnych dokumentów rekrutacyjnych dla osób zainteresowanych udziałem w „Abc przedsiębiorczości” i aplikowaniem o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej.