Dotacja dla PTE na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY uprzejmie informuje, iż w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Urząd Miasta Inowrocławia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r., otrzymało dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie realizacji zadania pn: „Prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu”.
Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez udzielanie wsparcia finansowego w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach małym i średnim przedsiębiorcom oraz „starterom”, prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji i innych działań wspomagających rozwój gospodarczy oraz promocję samozatrudnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka w Inowrocławiu:
ul. Poznańska 185 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:0 do 16:00) – tel. (52) 357 56 79
ul.  Kasztelańska 22 (w każdy wtorek od 14:00 do 16:00) – tel. (52) 357 00 35
oraz na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy!!!