Drugi nabór formularzy do Projektu „Zostań Przedsiębiorcą” ogłoszony

W dniach od 1 do 14 marca 2011 r. w 6 Punktach Wspierania Przedsiębiorczości prowadzona będzie rekrutacja do projektu.