DRZWI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

✅ konsultacje w zakresie zaadoptowania narzędzi do zarządzania kadrami opracowanymi w ramach projektów innowacyjnych z poddziałania 4.3 POWER,
✅ konsultacje dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania efektywnością pracowników w wieku 50+ oraz pełniących funkcje opiekuńcze,
Podczas konsultacji omówione zostaną interaktywne rozwiązania opracowane w ramach projektów z poddziałania 4.3 POWER.
Na spotkaniu znajdą Państwo również odpowiedzi na kwestie związane ze:
✅ wsparciem w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej,
✅ wsparciem szkoleniowo-doradczym.
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej siedziby na ul. Długiej 34 w Bydgoszczy.☺️