Spotkanie z młodzieżą z programu Erasmus +

W październiku gościliśmy w siedzibie PTE uczestników międzynarodowego projektu „Sustainability Club”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus w Kruszwicy. Młodzi ludzie z Polski, Anglii, Rumunii, Litwy, Łotwy i Włoch wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem PTE, które dotyczyło inicjatyw wspierających zatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości wśród osób wchodzących na rynek pracy realizowanych przez naszą organizację. Mowa była o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, m.in. „Mobilni” i „Mobilni 2”, „Szansa na lepszy start” oraz „Młodzi na start”. Jak powiedziała po spotkaniu p. Dorota Pronobis, prezes Stowarzyszenia Amicus, przekazane informacje „(…) dostarczyły nie tylko wiedzy, ale również skłoniły młodzież do autorefleksji na temat swojej ścieżki kariery zawodowej”.