Etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

5 kwietnia 2024r. w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbył się etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Najlepsza jedenastka uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego mierzyła się z zadaniami pisemnymi.

Uczestników OWE przywitali Prezes Zarządu PTE – Oddział w Bydgoszczy Grzegorz Grześkiewicz oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego OWE w Bydgoszczy Dariusz Piotrowski i Stanisław Krause.

W dniu  12 kwietnia 2024  w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się część ustna zawodów centralnych XXXVII OWE. Do tej części egzaminu przystąpiło aż siedmiu naszych uczestników, którzy z części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

XXXVII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Szymon Jackowski z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Drugie miejsce zajął Szymon Sobiech z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Na trzecim miejscu znalazł się Jan Baranowski z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Miło nam poinformować, że aż sześciu uczniów z naszego województwa otrzymało tytuł laureata. Najwyżej z naszego okręgu (6 miejsce) uplasował się uczeń Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – Jakub Michalski.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o OWE tutaj