Film przedstawiający na jakie działania można uzyskać wsparcie finansowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki przygotowało film, przedstawiający na jakie działania dla mieszkańców Bydgoszczy można uzyskać wsparcie finansowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=X7AxXYA3M_0&feature=youtu.be

Osoby zainteresowane współpracą są proszone o kontakt z pracownikami Biura LGD. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl.

Wyprodukowanie filmu zostało dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis”.

Loga Inicjuj z fio bis