II edycja konkursu „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy”

Ogłaszamy II edycję konkursu „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy”

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu  „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy”. Do konkursu można zgłaszać recenzowane publikacje naukowe opublikowane w latach 2020-2023. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: ekonomia, zarządzanie oraz finanse.

Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną pracy, charakter/oryginalność przeprowadzonych badań oraz aktualność poruszanego zagadnienia. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Warunkiem uzyskania nagrody jest prezentacja przez laureata swojej pracy podczas seminarium adresowanego do członków PTE Oddział w Bydgoszczy.

Prace zgłaszać można osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy (sekretariat I piętro), pocztą na adres Towarzystwa lub mailowo – na adres: biuro@pte.bydgoszcz.pl, w dniach od 5 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu:  Regulamin Konkursu NA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

formularz zgłoszeniowy KONKURS PUBLIKACJA