II NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY II” POTRWA DO 29 CZERWCA 2012 ROKU

DO 29 CZERWCA 2012 r. osoby zainteresowane:

– udziałem w szkoleniach / kursach składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w Samorządowym Klubie Pracy, ul. Mennica 6, tel. 52 58 59 151, osoby do kontaktu: Agnieszka Pankau, Joanna Sobieszczyk (OBECNIE DOSTĘPNY JEST JEDYNIE KURS „SPAWANIE METODAMI MAG I TIG”

– rozpoczęciem działalności gospodarczej składają obowiązkowo 2 formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i FORMULARZ REKRUTACYJNY w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Każda osoba załącza obowiązkowo:

– kopię świadectwa pracy u ostatniego pracodawcy oraz kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzone przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem),- jeżeli osoba jest aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy załącza kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzoną przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem).

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”.

Serdecznie zapraszamy.