II nabór „Zostań przedsiębiorcą” – wnioski na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego

Nabór wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego dla Uczestników II edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą” odbędzie się w terminie 13.06.2011 r. – 27.06.2011 r.

Wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości, w którym Uczestnik brał udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Komplet dokumentów, które Uczestnik musi złożyć to:

a) wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego w wersji papierowej,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji papierowej,

c) biznes plan na co najmniej 2 lata wraz planem inwestycyjno-finansowym w wersji papierowej,

d)   kopia dowodu osobistego potwierdzona przez Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem,

e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

f) płyta CD zawierająca:

-wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego w formacie doc/docx,

-biznes plan na co najmniej 2 lata w formacie doc/docx,

-plan inwestycyjno-finansowy w formacie xls,

-harmonogram rzeczowo-finansowy w formacie xls.

Szczegółowe wymogi dotyczące składanych dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego

Każdy z Uczestników Projektu ma prawo złożyć wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe podstawowe obejmuje wsparcie finansowe udzielane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do 1100 zł miesięcznie).

Wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego należy składać do 4 lipca 2011 r. we właściwym dla Uczestnika PWP.