III NABÓR DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY II”

Od 05.09 do 20.09.2012 r. osoby zainteresowane ubieganiem się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 40 tys. zł składają obowiązkowo 2 formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i FORMULARZ REKRUTACYJNY w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Od 05.09 do 20.09.2012 r. osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu „Spawanie metodami MAG i TiG” lub kursem indywidualnym składają 1 formularz (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Każda osoba załącza obowiązkowo:

 – kopię świadectwa pracy u ostatniego pracodawcy oraz kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzone przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem),

– jeżeli osoba jest aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy załącza kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzoną przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem).

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Spotkanie informacyjne w sprawie Projektu „Powrót na rynek pracy II” odbędzie się 13.09.2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie PTE przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy, sala 201. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!