Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Członkowie bydgoskiego oddziału PTE – Prezes Grzegorz Grześkiewicz i Przemysław Byś wzięli 10 marca br., udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) – wojewódzkiego programu regionalnego, w ramach którego rozdysponowane zostaną środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

 

Podczas posiedzenia członkowie komitetu odebrali akty powołania – reprezentanci PTE jako przedstawiciele miejskich lokalnych grup działania, zatwierdzono regulamin działania, a także powołano grupy robocze wypracowujące ramy poszczególnych konkursów.

 

Komitet monitorujący pod przewodnictwem marszałka Piotra Całbeckiego, składa się z reprezentantów samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, przedstawicieli rządu, a także związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, w tym lokalnych grupa działania.

Komitet zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz zmiany w programie, nadzoruje postęp realizacji projektów i wykorzystania środków unijnych.

Działania Komitetu mają na celu stworzenie odpowiednich możliwości wykorzystania środków unijnych do realizacji potrzeb mieszkańców i instytucji z naszego regionu do 2029 roku.