Informacja o funkcjonowaniu Biura w dniu 15 września br.