Informacje dotyczące organizacji XV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTE – Oddział w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do opinii Radcy Prawnego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz w nawiązaniu do licznych dyskusji między Oddziałami PTE, dotyczących możliwości zamknięcia obecnej kadencji Zarządu informujemy, iż nowy termin Zjazdu Oddziału oraz Zjazdu Krajowego zostanie wyznaczony po odwołaniu stanu epidemii.

Stan epidemii w Polsce w dalszym ciągu obowiązuje, więc w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa kadencja obecnych władz PTE (zarówno krajowych, jak również władz oddziałów) została przedłużona do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, co pozwala na bezpieczne i zgodne z prawem funkcjonowanie dotychczasowych władz.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do rekomendacji Radcy Prawnego Zarządu Krajowego, Zjazd Oddziału zostanie przeprowadzony po zakończeniu stanu epidemii, w bezpiecznych warunkach oraz przy zapewnieniu każdemu członkowi równych i odpowiednich możliwości technicznych i organizacyjnych.