„inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”

Projekt innowacyjny

We wrześniu 2011r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęło realizację ponadnarodowego projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Laurea University of Applied Science w Finlandii.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „Projekty innowacyjne” w okresie 1 września 2011r – 31 maja 2014r.