IX Kongres Ekonomistów Polskich

Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków do wzięcia udziału w IX Kongresie Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w dniach 28 – 29 listopada 2013 r. w Hotelu „Marriott” w Warszawie. Udział w Kongresie jest odpłatny .  IX Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Celem Kongresu, podobnie jak poprzednio organizowanych, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Terminy i opłaty:

Termin zgłaszania udziału  – 15.06.2013 r.,

Opłata do 31.06.2013 r. – 800 zł,

Opłata po 31.06.2013 r. -1000 zł,

Opłata dla doktorantów – 400 zł.

Oplata pokrywa koszty przerw kawowych, lunchu i uroczystej kolacji pierwszego dnia, przerw kawowych i lunchu drugiego Kongresu oraz materiałów kongresowych ( wydawnictwa  zawierającego streszczenia referatów z notą biograficzną autora i CD, z tekstami referatów oraz publikacji pokongresowej). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy w3 miarę możliwości zgłosić jak najszybsze uczestnictwo w Kongresie.

Więcej informacji na http://www.kongresekonomistów.pl/, www.pte.pl

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Sekretariat Kongresu, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa

tel. 022 – 551 – 54 – 01

e-mail: kongres@pte.pl