Jubileusz 50-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Ewy Mes

W sobotę, 2 czerwca 2012 r.

Zapraszamy na uroczyste spotkanie, które odbędzie się  w dniu 2 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34 w sali 201.
W programie m.in. wystąpienia okolicznościowe:
•    Prezesa Honorowego PTE prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego pt. „Perspektywy rozwoju Polski na tle problemów światowych”,
•    Prezesa Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej pt. Podstawowe kierunki działalności PTE – ujęcie syntetyczne”

Uczestnicy spotkania otrzymają publikację opracowaną z okazji jubileuszu na temat działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy o okresie 1962 – 2012. Zachęcamy wszystkich członków PTE do wzięcia udziału w tej ważnej dla nas wszystkich jubileuszowej uroczystości.
Bliższych informacji udziela sekretariat PTE w Bydgoszczy, tel.: 52 322 65 52.