Jutrzejsze spotkania informacyjne w Inowrocławiu i Włocławku – odwołane!

W związku z brakiem zgłaszanego zainteresowania udziałem w spotkaniach informacyjnych poza Bydgoszczą i przybywaniem zainteresowanych osób na spotkania w Bydgoszczy, odwołujemy jutrzejsze spotkania informacyjne w Inowrocławiu i Włocławku i zapraszamy na spotkanie w dn. 21.06.2018 r. o godz. 09.30 w Bydgoszczy.