Kolejna tura naboru na szkolenia / kursy zawodowe w ramach projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych do składania formularzy rekrutacyjnych.

Do 28 czerwca 2013 r. zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby zainteresowane szkoleniami / kursami w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku:

·         kurs „Spawania metodami MAG i TIG” – do wyboru w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku

·         Kurs „Kadry i płace” w Bydgoszczy

·         szkolenia indywidualne – do wyboru w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku

·         kurs „Przedstawiciela handlowego” realizowany w Bydgoszczy w ramach szkoleń indywidualnych z kursem prawa jazdy kategorii B

UWAGA osoby, które złożą formularze rekrutacyjne w innych terminach lub na inne formy wsparcia i lokalizacje niż podane powyżej nie spełnią wymogów formalnych. Należy złożyć formularz rekrutacyjny w wersji zaktualizowanej na dzień 14.06.2013 r. (załączony poniżej).