Kolejna tura naboru na szkolenia / kursy zawodowe w ramach projektu „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery”

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych do składania formularzy rekrutacyjnych.

Do 30 kwietnia 2013 r. zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby zainteresowane szkoleniami / kursami w Bydgoszczy:

Do 15 maja 2013 r. zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby zainteresowane szkoleniami / kursami w Inowrocławiu:

Do 20 maja 2013 r. zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby zainteresowane szkoleniami / kursami we Włocławku:

UWAGA osoby, które złożą formularze rekrutacyjne w innych terminach lub na inne formy wsparcia i lokalizacje niż podane powyżej nie spełnią wymogów formalnych.