KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Zachęcamy osoby z grupy NEET (niepracujące, nieuczące się i nieszkolące) w wieku 18-35 lat do składania formularzy w naborze do grupy odbywającej mobilność ponadnarodową w Niemczech lub w Czechach. Nabór trwa od 6 czerwca do 1 lipca 2016 roku.

 

Celem Projektu jest pomoc w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu zatrudnienia.

Cel ten osiągnięty będzie dzięki udziałowi uczestników w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

a) przygotowanie w kraju – kurs zawodowy, szkolenie językowe, warsztaty itp.

b) wyjazd zagraniczny – ok. 3-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego z Niemiec lub Czech, obejmujący staż zawodowy, zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.

c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, kurs zawodowy, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji, który wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce Projektu.

KRAJ PRZYKŁADOWE BRANŻE
Niemcy (12 wolnych miejsc) ogrodnicza, sztuka użytkowa, IT, obróbki drewna, obróbka metalu, branża produkcyjna
Czechy (11 wolnych miejsc) branża tworzyw sztucznych

 

Więcej informacji i szczegóły dotyczący projektu otrzymają Państwo w Biurze Projektu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. (52) 322-90-61 oraz na stronie internetowej projektu: https://www.facebook.com/mobilniNEET/.