Komunikat Sądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2009-2011).

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 26 października 2012 r. postanowił przyznać nagrody za najlepsze podręczniki zgłoszone do Konkursu.

Nagrodę I stopnia: za podręcznik pt. Ekonomia rozwoju (praca zbiorowa pod redakcją naukową Bogusława Fiedora i Karola Kociszewskiego, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010).

Nagrodę II stopnia: za podręcznik pt. Polityka pieniężna (praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Sławińskiego, wydany przez C.H. Beck, Warszawa 2011).

Wyróżnienie: za podręcznik pt. Współczesna makroekonomia (autorstwa Stanisława Lisa, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011).

Wyróżnienie: za podręcznik pt. Podstawy ekonomii (autorstwa Bogusława Czarnego, wydany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011).

W skład Sądu Konkursowego wchodzili profesorowie: Andrzej S. Barczak, Stanisława Borkowska, Zofia Dach, Wacław Jarmołowicz, Barbara Liberska, Jan Lipiński, Marek Lubiński, Andrzej Matysiak, Barbara Polszakiewicz, Stanisław Rudolf (przewodniczący), Jan Solarz, Andrzej Szplit, Leszek Żabiński.