Konferencja „Człowiek – najlepsza inwestycja: prawda czy fałsz?”

Regionalny Ośrodek EFS działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Toruniu zorganizował konferencję podsumowującą wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym regionie.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki otworzył konferencję i przywitał zebranych gości. Następnie podsumowano dotychczasowe doświadczenia dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Uczestnicy mieli możliwość udziału  w jednym z czterech niżej wymienionych paneli dyskusyjnych:

Konferencja była również okazją do dyskusji na temat przyszłych działań podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą regionu.

Konferencja odbyła się 29 maja br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.